femina
 oferta dla pacjentów
 oferta dla placówek medycz.
 laboratorium
 poradnie specjalistyczne
 badania cytologiczne
 mammografia
 kolposkopia
 szkoła rodzenia
 cytobus
 fizj. wysiłku psychodietetyk
 dotacje EU
 kontakt

Dotacje UE dla CM Femina

dotacje europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa ŒŚląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Kompleksowa diagnostyka raka szyjki macicy poprzez wdrożenie innowacyjnych metod: identyfikacji i genotypowania wirusa HPV, badań obrazowych oraz ulepszonych metod badań histopatologicznych


Całkowita wartość projektu 762’941,40 zł, Wartość dofinansowania: 412’833,00 zł

PROJEKT UE

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znaczšco ulepszyliśmy lub uruchomiliśmy nowe usługi:
1. Badania histopatologiczne
2. Konsultacje preparatów histopatologicznych
3. Biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe
4. Badania kolposkopowe z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych
5. Zabiegi diagnostyczno-lecznicze w zakresie ginekologii
6. Ulepszone badania USG z użyciem aparatu wysokiej klasy
7. Badania genetyczne HPV z genotypowaniem (materiał może być pobrany u kobiet oraz u mężczyzn)

Znacząco poprawiliśmy dostępność do wszystkich świadczeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2013 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!