<
 femina
 oferta dla pacjentów
 oferta dla placówek medycz.
 laboratorium
 poradnie specjalistyczne
 badania cytologiczne
 mammografia
 kolposkopia
 szkoła rodzenia
 kontakt
 
 Testy SARS-CoV-2
Informujemy, że Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medycznego Femina w Katowicach należy do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Testy molekularne wykonywane w naszym laboratorium są zgodne z rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia technologią real time PCR. Technika ta jest obecnie najbardziej zalecaną do wykrywania materiału genetycznego wirusów.

Badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane są na materiale pobranym z gardła lub nosogardzieli pacjenta. Testowanie próbki polega na analizie obecności RNA wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z umową podpisaną z NFZ wykonujemy badania na zlecenie szpitali, placówek medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznych

Ze względu na duże zapotrzebowanie na badania aktywnego zakażania koronawirusa SARS CoV-2 uruchomiliśmy badania komercyjne dla:

- pacjentów indywidualnych
- pracodawców
- oraz innych instytucji zainteresowanych badaniem

Badania można wykonać stacjonarnie w placówce (także typu DRIVE-THRU) pod adresem:
Katowice, ul.Kłodnicka 23.
Wykonujemy również badania przyjeżdżając pod ustalony wcześniej z Państwem adres mobilnym wymazobusem (zakłady pracy, instytucje, adres prywatny).

Koszt badania real time PCR SARS CoV-2 wynosi 450zł.

Dla większej grupy istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny.

Wyniki realizujemy w ciągu 24 godzin.

Badanie komercyjne jest w pełni anonimowe, a wynik jest dostępny tylko
do wiadomości osoby zlecającej badanie.

Informujemy że Centrum Medyczne Femina uruchomiło punkt pobrań typu DRIVE-THRU
(pobranie wymazu bez wysiadania z samochodu).

Termin i miejsce badania prosimy ustalać przez rejestrację telefoniczną:

883 311 176 oraz 575 100 192


lub przez e-mail: covid@femina.katowice.pl

Zapraszamy

Pacjenci, którzy podczas pobierania wymazu otrzymali kod logowania mogą sprawdzić wyniki samodzielnie na stronie

wyniki.femina.katowice.pl

Wyniki są dostępne po 24h od dotarcia wymazu do laboratorium.

 

Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2013 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!