femina
 oferta dla pacjentów
 oferta dla placówek medycz.
 laboratorium
 poradnie specjalistyczne
 badania cytologiczne
 mammografia
 kolposkopia
 szkoła rodzenia
 kontakt
 
 Testy SARS-CoV-2

Kolposkopia

Badania kolposkopowe - pogłębiona diagnostyka w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego.
W przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego
obrazu kolposkopowego są pobierane celowane wycinki do badania histopatologicznego.
 Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2013 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!